10 semne că ai nevoie de revizuirea contractelor tale privitoare la software

De-a lungul timpului am gestionat numeroase litigii și multiple negocieri de tranzacții vizând contracte de livrare de programe pentru calculator (licențe, cesiuni, vânzări de copii licențiate, comandă etc.). Experiența ne-a învățat că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, disputele, abuzurile și nedreptatea pot fi evitate cu minime eforturi, dacă se acordă atenția cuvenită redactării contractelor.

 

Costurile elaborării unui contract bun sunt neglijabile în comparație cu acelea generate de un conflict. Totuși, prea puțin se practică prevenția prin contracte clar structurate. Frecvent, contractele sunt improvizate din șabloane nesigure găsite online, care sunt adesea neconforme cu legislația română sau, chiar mai grav, cu intenția reală a părților.

 

Am identificat o seamă de probleme tipice în contractele de livrare de software. Am selectat 10 dintre acestea, pe care urmează să le prezentăm sub forma unor întrebări de autoevaluare, pe care le vom indica mai jos și la care vă îndemnăm să încercați să vă răspundeți, în raport cu propriile dumneavoastră modele de contracte. Dacă nu cunoașteți răspunsurile sau nu sunteți mulțumiți de răspunsurile pe care vi le veți da, vă recomandăm să consultați un avocat specializat în materia contractelor și a programelor pentru calculator.

 

Această introducere precedă o serie bi-săptămânală, problemele de mai jos urmează a fi detaliate, pe rând, printr-un câte un studiu distinct. Să începem:

 

 • Rezultă din contract, pentru un cititor independent, care este programul vizat și care sunt caracteristicile tehnice și funcționale ale acestuia?

 

Definirea precisă a obiectului principal a ceea ce se datorează în baza unui contract este o cerință elementară, întrucât obiectul obligației trebuie să fie determinat sau cel puțin determinabil.

 

Numele unui program nu reprezintă un criteriu suficient de determinare a acestui obiect.

 

Cu toate că este elementar, cele mai multe dintre litigiile pe care le-am gestionat în materie au avut ca sursă a disputei o deficitară definire a programului licențiat/cesionat/vândut.

 

Această problemă poate declanșa multiple inconveniente majore: poate atrage nulitatea absolută a contractului, caz în care acesta nu poate produce niciun efect, considerându-se a nu fi fost vreodată încheiat, poate genera dificultăți insurmontabile când se va pune problema probei predării a ceea ce se datora, poate face imposibil de gestionat o discuție despre conformitatea sau, dimpotrivă, despre lipsa conformității programului etc.

 

O deficitară definire a software-ului vizat de contract reprezintă cel mai clar semn că modelul de contract pe care îl folosiți trebuie de urgență modificat.

 

#ContractClarity #SoftwareIdentification #TechnicalSpecifications #ContractualDisputes #LegalDocumentationPrecision

 

 • Contractul poate înceta prin simpla voință a vreuneia dintre părți?

 

Reflectați asupra impactului pe care îl poate avea asupra afacerii dumneavoastră să aflați că acel contract pe care l-ați încheiat mizând că va produce venituri o vreme îndelungată se supune, în realitate, posibilității partenerului dumneavoastră contractual de a-i pune capăt prin simpla sa manifestare de voință, neînsoțită de vreo justificare, adică prin denunțare unilaterală.

 

Este important de subliniat că o clauză contractuală care stipulează imposibilitatea denunțării unilaterale a contractului nu constituie o asigurare absolută că acesta nu va putea fi denunțat.

 

Mai mult, o licență etichetată ca „perpetuă” de regulă poate fi denunțată unilateral, chiar în absența unei clauze exprese în acest sens.

 

Prin urmare, este esențial să analizați cu atenție toate aspectele legale relevante pentru a vă proteja afacerea de riscuri nescontate.

 

#ContractTermination #BusinessAgreements #LegalCertainty #UnilateralDenouncement #PerpetualLicenseLimits

 

 • Trebuie să asistați clientul cu ocazia instalării/utilizării programului?

 

Un contract poate produce și alte efecte decât acelea pe care părțile le-au cuprins explicit în clauzele sale. Drept care, simplul fapt că nu există nicio prevedere contractuală care să instituie o obligație de asistare/informare/consiliere a clientului cu ocazia instalării sau utilizării programului nu înseamnă că o asemenea obligație nu există. Dimpotrivă, uneori ea este impusă de natura contractului încheiat, natură care, la rândul ei, nu rezultă exclusiv din titlul pe care părțile îl dau contractului respectiv.

 

Așadar, este relativ probabil să aveți obligații a căror existență nu vă este cunoscută. Aceasta v-ar face afacerea mai puțin profitabilă decât ați considerat, pentru că în schimbul prețului deja negociat, trebuie să prestați ceva suplimentar, în raport cu estimările inițiale. Mai mult, chiar dacă nu cunoșteați existența acestei obligații, neexecutarea ei poate conduce la răspundere și la alte sancțiuni.

 

#CustomerSupportDuty #BeyondTheContract #SoftwareInstallation #ServiceObligations #TechLegalAdvisory

 

 • Poate clientul să transfere altuia ce a primit de la dumneavoastră?

 

Pentru anumiți dezvoltatori de software, menținerea controlului exclusiv asupra pieței pentru produsul lor software este un aspect critic. Aceștia trebuie să se asigure că nu vor fi supuși concurenței nedorite provenind de la terți care comercializează același program.

 

Totuși, conform jurisprudenței europene aplicabile, există situații în care, contrar prevederilor contractuale, dobânditorul unui software are dreptul legal să îl revândă.

 

Prin urmare, dacă această posibilitate prezintă un risc semnificativ pentru modelul dumneavoastră de afaceri, este imperativ să solicitați consiliere juridică de la un avocat specializat în domeniul dreptului proprietății intelectuale.

 

#SoftwareResaleRights #MarketControl #IntellectualPropertyLaw #LegalAdviceForTech #SoftwareLicensing

 

 • Cum dovediți că sunteți titularul drepturilor asupra programului pe care îl comercializați?

 

În cazul în care identificați utilizarea neautorizată a software-ului dumneavoastră de către o entitate terță, este esențial să vă asigurați că puteți furniza dovezi concludente pentru a susține o acțiune în instanță. Este necesar să demonstrați nu doar că software-ul este folosit fără permisiunea dumneavoastră, ci și că programul din eventualul litigiu vă aparține. Simpla indicare a utilizării anterioare a unui program cu un anumit nume nu este suficientă; trebuie să fiți capabil să vă probați proprietatea intelectuală asupra programului prin dovezi care să vizeze deopotrivă crearea și conținutul său.

 

Acest proces impune colectarea sistematică a unor dovezi, atât înainte de contractare cât și în cursul executării contractului. Astfel de dovezi pot include diverse înregistrări ale codului sursă, escrow-uri digitale, documentații tehnice, istoricul versiunilor și alte materiale relevante.

 

Aveți pregătit un dosar complet de dovezi pentru a vă proteja activul intelectual în astfel de circumstanțe?

 

#IntellectualPropertyRights #SoftwareCompliance #ProofOfOwnership #ProtectYourSoftware #LegalDocumentation

 

 • După încheierea contractului, ați realizat o versiune îmbunătățită a programului. Trebuie oferită gratuit partenerilor existenți?

 

Este important să luați în considerare implicațiile asupra contractelor existente pe care le are dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a software-ului dumneavoastră. O astfel de versiune poate aduce în discuție dreptul partenerilor existenți de a beneficia de îmbunătățiri.

 

Jurisprudența, legislația relevantă și termenii contractuali vor determina, împreună, dacă sunteți sau nu obligat să furnizați versiunea îmbunătățită clienților existenți fără costuri adiționale. Și în această privință, simpla împrejurare că în contract nu se prevede nimic în privința îmbunătățirilor nu constituie o garanție că ele nu trebuie oferite.

 

#SoftwareUpgradeStrategy #ClientValueAddition #UpdateObligations #ContractualInnovation #TechContractTerms

 

 • Trebuie modificat/actualizat programul, în favoarea clientului, în cazul în care, în urma unor modificări legislative, versiunii inițiale îi scade utilitatea?

 

În contextul în care legislația relevantă pentru domeniul de aplicare a unui software suferă modificări, se ridică întrebarea responsabilității dezvoltatorului de a actualiza produsul pentru a-i menține utilitatea pentru client. Software-ul este adesea dezvoltat pentru a facilita desfășurarea unei activități supuse unui cadru legislativ anume, iar schimbările în acest cadru pot diminua eficiența soluției software, sau pot chiar să o facă inutilă cu totul.

 

Determinarea dacă aveți obligația de a efectua modificările necesare, conform noilor reglementări legislative, și dacă puteți solicita un preț suplimentar pentru aceste ajustări constituie o problemă controversată și depinde de o serie de factori. De aceea, este recomandabil ca acest aspect să fie tratat, riguros, în contract.

 

#SoftwareLegislation #TechLawUpdate #ClientCentricDevelopment #SoftwareAdaptation #LegalComplianceTech

 

 • Trebuie să puneți la dispoziția clientului un program care să fie compatibil cu orice sistem de operare sau, în general, cu orice alte programe ar utiliza acesta?

 

Interoperabilitatea software-ului este o preocupare centrală pentru dezvoltatori și utilizatori deopotrivă. Software-ul nu operează izolat; el trebuie să funcționeze armonios pe dispozitive ce rulează diverse sisteme de operare și aplicații conexe. Aceasta ridică întrebări critice despre responsabilitățile dezvoltatorului de a asigura compatibilitatea.

 

Este important să avem în vedere măsura în care un produs software este compatibil cu diversele sisteme de operare și programe conexe utilizate de clienți. Este cel puțin la fel de important să delimităm clar în contract așteptările legitime și responsabilitățile fiecărei părți în privința interoperabilității.

 

#SoftwareDevelopment #ITLaw #Compatibility #ContractualObligations #TechInnovation

 

 • Sistemul de operare al clientului a fost actualizat și, în urma actualizării, programul livrat de dumneavoastră nu mai funcționează conform destinației. Trebuie modificat?

 

Aceasta este o problemă aflată în strânsă legătură cu problema anterioară. Când un program nu mai funcționează corect după o actualizare a sistemului de operare al clientului, se pune următoarea problemă:  intră în responsabilitatea dezvoltatorului să asigure continuitatea funcționalității produsului său?

 

Această întrebare privind interoperabilitatea dinamică este spinoasă, pentru că răspunsul trebuie să îmbine așteptările legitime, și, în unele privințe divergente, ale furnizorilor de software, pe de-o parte, și ale clienții lor, de cealaltă parte.

 

De aceea, este recomandabil să existe clauze robuste care să determine în ce măsură intră în sarcina dezvoltatorului să anticipeze și să răspundă la evoluțiile tehnologice în timp util pentru a menține utilitatea produsului. Absența unei asemenea prevederi în contract vă expune la arbitrariu și constituie un semn suplimentar că trebuie revăzute modelele de contract pe care le utilizați.

 

#TechUpdates #SoftwareMaintenance #ClientSupport #LegalImplications #SoftwareDevelopment

 

 • Garantați că programul poate realiza o anumită funcționalitate?

 

În industria software, garanțiile privind funcționalitățile specifice sunt fundamentale. Atunci când clienții aleg un software, ei o fac cu așteptarea că acesta va îndeplini anumite funcții necesare activității lor. Dar, ce se întâmplă când software-ul nu poate realiza o funcție critică pe care clientul presupune că o are? Cel mai probabil, este pe cale să se nască un litigiu complicat și de lungă durată, cu o soartă incertă.

 

Este, așadar, important să fie trasate precis capacitatea și limitele produsului software în contract. O așteptare nedeclarată sau o presupunere implicită a clientului poate duce la neînțelegeri și potențial la acțiuni legale în cazul în care software-ul nu îndeplinește o funcție așteptată de o parte a contractului și nebănuită de cealaltă.

 

#SoftwareFunctionality #LegalLiability #ClientExpectations #ContractualClarity #SoftwareDevelopment

 

 • Bonus: contractul dumneavoastră este redactat după un șablon găsit online?

 

Accesul la șabloane de contracte online este, astăzi, extrem de facil, ceea ce face ca folosirea lor să fie foarte tentantă, întrucât lasă impresia unei economii de timp și de costuri. Cu toate acestea, deși șabloanele pot servi drept un punct de plecare util, utilizarea lor trebuie să fie făcută cu mare precauție.

 

Adesea, șabloanele găsite online sunt concepute având în minte un alt sistem juridic decât cel relevant pentru dumneavoastră, o altă industrie și, în orice caz, o altă afacere decât afacerea dumneavoastră.

 

Un contract nu ar trebui să fie doar juridic solid, ci și personalizat pentru a se potrivi afacerii dumneavoastră și legii țării în care operați. Dacă alegeți să folosiți un șablon, trebuie să aveți expertiza necesară pentru a-l analiza critic și a-l adapta. Acest lucru înseamnă să înțelegeți modul în care un profesionist al dreptului l-ar interpreta, să știți cum interacționează clauzele cu legile aplicabile și să fiți la curent cu jurisprudența relevantă.

 

Așadar, dacă utilizați în prezent un șablon de contract găsit online, acesta este unul dintre cele mai puternice indicii că este recomandabil să consultați un avocat specializat.

 

#LegalContracts #IntellectualPropertyLaw #BusinessLaw #ContractTemplates #LegalExpertise

 

Av. Conf. Univ. Dr. Vladimir Diaconiță