Avocații Răzvan Dincă & Asociații au vorbit despre efectele stării de urgență asupra contractelor în cadrul conferinței Facultății de Drept “Urgența în Drept”

Auzim toți, foarte des, în ultimul timp, invocate „forța majoră”, „teoria riscului” sau „impreviziunea”.

Despre acestea, în actualul context al pandemiei Covid-19, și-au expus opiniile avocatul coordonator al SCA Răzvan Dincă și Asociații, Prof. Dr. Răzvan Dincă, Decan al Facultății de Drept a Universității din București, avocat colaborator senior Vladimir Diaconiță, asistent universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, și avocat colaborator senior Ionuț Cofaru, doctorand și colaborator extern al Facultății de Drept a Universității din București . Intervențiile au avut loc în cadrul conferinței online „Urgența în drept” organizate de Facultatea de Drept a Universității din București.

Au fost abordate atât probleme – mereu relevante – ce țin de regimul juridic general al evenimentelor fortuite, cât și probleme ce sunt de mare actualitate, în contextul pandemiei în mijlocul căreia ne găsim. Au fost, așadar, avute în vedere atât dispozițiile generale ale Codului Civil, cât și dispozițiile O.U.G. Nr. 29/2020.

Din intervențiile avocaților RDA a rezultat, în primul rând, că pandemia de Covid-19 nu produce aceleași consecințe juridice asupra tuturor contractelor aflate în derulare. Dimpotrivă, efectele sunt variate, pentru că impactul pandemiei asupra conduitei părților contractante diferă, de la un contract la altul:

Astfel, întâi, în unele contracte, chiar pe timp de pandemie, părțile trebuie să își execute prestațiile așa cum au fost contractate, fără niciun fel de discuție. Trebuie surmontat eventualul inconvenient cauzat de Covid-19, chiar dacă, în urma lui, sarcina debitorului de a realiza obiectul obligației a devenit mai dificilă, mai oneroasă. Asupra unora dintre părți, cu alte cuvinte, pandemia ori nu produce niciun disconfort, ori produce, cel mult, un disconfort ce ține de un element de risc normal în contextul contractului, a cărei ocolire intră în sfera obligatoriului. Apoi, în ce privește alte contracte, pandemia va declanșa aplicarea teoriei riscului. Pentru anumiți debitori, deci, obligația principală ce le incumbă va deveni imposibil (material, juridic, economic) de executat, ceea ce, de regulă, atrage ori o suspendare a tuturor obligațiilor născute din contract, ori o stingere a acestora, răspunderea fiind exclusă. În fine, există situații intermediare unde pandemia justifică aplicarea teoriei impreviziunii, ceea ce lasă loc adaptării contractului sau chiar desființării.

În al doilea rând, s-a arătat că Art. X (1) din O.U.G. Nr. 29/2020 nu stabilește în niciun caz amânarea plății chiriilor drept unică soluție pentru IMM-urile care și-au întrerupt activitatea în baza deciziilor emise de autorități, pe perioada stării de urgență și care dețin celebrul certificat de situație de urgență.

Amintim că soluția promovată prin recentul text special presupune că locatarul-IMM care nu folosește spațiul închiriat în cursul perioadei stării de urgență trebuie, totuși, să plătească chiria aferentă respectivei perioade. În sprijinul lui, însă, plata nu trebuie făcută chiar la scadența contractuală, ci mai târziu, după ce încetează starea de urgență. Astfel, nu avem de-a face cu o exonerare, nu avem de-a face cu o suspendare, ci cu o simplă amânare a executării uneia dintre obligații.

Această soluție din Art. X (1) din O.U.G. Nr. 29/2020 este o manifestare particulară a adaptării contractului, ca urmare a impreviziunii, dar: (1) ea nu exclude alte consecințe ale impreviziunii (spre exemplu, alte forme de adaptare a contractului cum ar fi reducerea chiriei), dacă acestea ar fi impuse de rigorile de echitate reglementate de Art. 1.271 C. civ. și (2) ea nu exclude posibilitatea suspendării sau, chiar, a încetării contractului, prin aplicarea teoriei riscului, dacă obligația locatorului de a asigura folosința spațiului devine imposibil de executat.

Pentru a conchide: cele de mai sus reprezintă un scurt rezumat a două dintre tezele expuse de avocații Răzvan Dincă & Asociații în cadrul conferinței online „Urgența în drept” organizate de Facultatea de Drept a Universității din București. Intervențiile dumnealor pot fi revăzute mai jos.

 

Razvan Dinca & Asociatii – Romanian Intellectual Property Law Firm of the Year

Razvan Dinca & Asociatii took home the Romanian Law Firm of the year award, at the Managing IP EMEA Awards gala held in London last night.

Irina Speciac, Partner and head of Razvan Dinca & Asociatii’s IP practice accepted the award in London, and also stated: “This award is a testament to the strength of our IP practice and we are honoured to receive it. We would like to thank Managing IP for this recognition, and our peers and clients for their appreciation.

The Managing IP EMEA Awards recognize the top intellectual property practices in Europe Middle East and Africa, based on an intensive research and market feedback. For a full list of winners, please click here.

1 2 3